les pilotes du coeur

save the date 19 september 2015
les pilotes du coeur

« Great beauty, great strength, and great riches are really and truly of no great use; a right heart exceeds all »

Benjamin Franklin

Concept

les pilotes du coeur les pilotes du coeur

De rally « Les Pilotes du Coeur » is een project – zoals de naam zelf zegt – van het hart.

Een project met een roeping: mensen steunen die er het meest behoefte aan hebben. « Les Pilotes du Coeur », een initiatief van Michel Leempoel en zijn team, staat voor een combinatie van liefdadigheid en actie. Een formule op maat van goede doelen.

Waarover gaat het?


Op 17 september 2016, lanceert Racingold de derde editie van de rally « Les Pilotes du Cœur ». De eerste VIP rally uit de geschiedenis, ten voordele van vijf goede doelen Bekende persoonlijkheden stellen die dag hun naam en faam ten dienste van de liefdadigheidsinstelling die hen het nauwst aan het hart ligt.

Het uitgangspunt?


Vijf wagens, met elk een bekende persoonlijkheid aan het stuur, voor vijf verschillende goede doelen.

Ieder wagen vertegenwoordigt een bepaalde goede doel en zal ondersteund worden door een « Team Leader » sponsor maar ook door alle individuele deelnemers aan de rally die zullen beslist hebben welke van de goede doelen zij zullen ondersteunen.
Daarnaast zullen één « Main Sponsor » en een aantal « Partners » alle goede doelen samen financieel ondersteunen door deel te nemen aan de « globale pot » Les Pilotes du Cœur die zal integraal onder de vijf goede doelen verdeeld worden.
Zo is deze rally een ideale gelegenheid voor bedrijven om hun werking bekend te maken. Tegelijkertijd tonen ze hun bereidheid om te investeren in een goed doel.

Het doel?


Plezier hebben en grenzen verleggen. Om zo een maximum aan fondsen te verzamelen voor liefdadigheidsorganisaties.

Waar ligt de aankomst van de rally? Nergens anders dan op het circuit van Spa Francorchamps . Daar rijden diezelfde dag nog meer dan duizend piloten de bekende Spa Six Hours , een populaire uithoudingsrace met jaarlijks meer dan 18.000 toeschouwers , van alle leeftijden.

Zij mogen hun idool helpen bij de laatste én zwaarste opdracht. Zo doet deze rally bij iedereen het hart sneller slaan.

Het goede doel, een goed gevoel!
Ga met ons mee in dit groot avontuur!

Goede doelen

les pilotes du coeur

We werken samen met United Fund for Belgium (UFB), dat borg staat voor de volgende punten :

United Fund for Belgium

les pilotes du coeurUFB verleent hulp aan de minstbedeelden in België door het financieren
   van projecten van verenigingen met een sociaal oogmerk die zich inzetten
   voor kinderwelzijn, armoedebestrijding, het steunen van personen met een
   handicap, sociale integratie en opleiding.

les pilotes du coeurDe verzamelde giften gaan voor 100% naar de geselecteerde goede doelen.

les pilotes du coeurDe financiering van de projecten is evenwichtig verdeeld over alle regio’s
   en provincies van het land.

les pilotes du coeurDe vertegenwoordigers van UFB bezoeken elk project alvorens de financiering
   ervan goed te keuren. Zo verzekeren ze er zich van dat de aanvragen gegrond
   en de projecten levensvatbaar zijn.

Voor deze derde editie van de rally Les Pilotes du Cœur hebben wij de vijf volgende goede doelen en hun projecten geselecteerd :

Chapelle de Bourgogne

Chapelle de Bourgogne

« Chapelle de Bourgogne » verwelkomt jongens van 6 tot 21 jaar met gedragsstoornissen die hen tijdelijk of definitief beperken in hun mogelijkheden tot socialisatie en integratie in de maatschappij.

Ze hebben nood aan aangepast onderwijs en aan therapeutische en educatieve ondersteuning door een gespecialiseerd team van hulpverleners. Het doel van de opname bestaat erin de jongere te helpen zichzelf te ontdekken, sociale vaardigheden te ontwikkelen en zijn toekomstige integratie als verantwoordelijke burger in de maatschappij mogelijk te maken.

De aankoop van een minibus is broodnodig voor de dagelijkse verplaatsingen van de jonge gasten.

Onze Team leader voor deze goede doel :

Rimo

RIMO BUURTHUIS “DE SINGEL”

Waterschei is een tuinwijk, een vroegere mijnwerkerswijk met veel groen en open ruimtes.Het is ook is een multiculturele buurt: in totaal wonen er meer dan 60 nationaliteiten. Er leven heel wat vooroordelen over elkaar en elkaars cultuur, waardoor de leefbaarheid van de buurt onder druk staat.

Buurthuis De Singel is een open huis voor al deze bewoners en een pleisterplaats voor tal van buurtinitiatieven. Bewoners kunnen met allerhande vragen of voorstellen terecht bij onze buurtwerkers, die ook een vinger aan de pols houden over wat er leeft in de buurt.

Er vinden een hele reeks ontmoetings-en vormingsactiviteiten plaats in het Buurthuis, Maar het meubilair is echt aan vernieuwing toe!

Onze Team leader voor deze goede doel :

De Klaproos

De Klaproos

De missie van vzw De Klaproos is het bieden van ondersteuning aan mensen met een beperking en hun naaste omgeving om zo de kwaliteit van hun leven te verbeteren. De naam ‘Klaproos’ is niet zomaar gekozen, deze tere bloem langs de kant van de weg is mooi en sterk als je ze laat staan waar ze staat. Pluk haar en ze verwelkt!

Momenteel hebben we 12 vaste bewoners, kunnen er 5 personen terecht in het kortverblijf, en krijgen 5 gasten een zinvolle dagbesteding in het dagcentrum.

Ze kijken allen uit naar de installatie van een nieuw douchebad!

Onze Team leader voor deze goede doel :

Ondernemers voor Ondernemers

Ondernemers voor Ondernemers

Meer en meer groeit het besef dat ontwikkelingssamenwerking op de eerste plaats economische initiatieven dient te ondersteunen, voor zover ze duurzaam zijn, en ingebed in de lokale samenleving. Anderzijds onderschrijft een groeiend aantal Belgische bedrijven het belang van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Zij erkennen de betekenis van duurzame economische ontwikkeling in het Zuiden en zijn bereid om actief, financieel en / of met expertise daartoe bij te dragen. Onze actie als Ondernemers voor Ondernemers beantwoordt aan deze bereidheid: wij brengen (ex-) ondernemers in België in contact met economische initiatieven in het Zuiden, dank zij een netwerk van NGO’s en andere organisaties met een uitgebreide portefeuille van businessprojecten.

Vorig jaar konden we op die wijze niet minder dan 53 projecten steunen!

Onze Team leader voor deze goede doel : Roularta Media.

Cinema for all

Cinema for all

De filantropische actie Cinema for All, een initiatief van het bedrijf uFund dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft de bedoeling door middel van film ontspanning te bieden aan zij die geen toegang hebben tot de bioscoop, in de eerste plaats in een ziekenhuisomgeving.

Via dit project voorziet uFund Belgische ziekenhuizen van een bioscoopzaal en bezorgt zij ziekenhuispatiënten een aangename filmervaring door hen de realiteit even te laten ontvluchten.

Onze Team leader voor deze goede doel : uFund.

Acteurs

les pilotes du coeur

MAIN SPONSOR

La Banque de Luxembourg

La Banque de Luxembourg

De Bank van Luxemburg is de hoofdsponsor van de ‘Pilotes du Cœur’-rally. Voor ons een hele eer! Met haar gulle gift aan de algemene prijzenpot ondersteunt de Bank van Luxemburg rechtstreeks onze vijf goede doelen. Op het einde van de wedstrijddag verdelen we haar schenking op basis van de resultaten die de vijf teams behaalden.

TEAM LEADERS

uFund

uFund

uFund, opgericht in 2004, is de pionier van Tax Shelter in België. Dankzij een innovatieve aanpak en nauwgezette afstemming op de behoeften van de investeerder, groeide de vennootschap snel uit tot marktleider. Het voortdurend combineren van financiële expertise en diepgaande kennis op het vlak van audiovisuele productie, kenmerkt dan ook uFunds unieke positie. Sinds haar oprichting haalde uFund maar liefst 410 miljoen euro op bij haar klanten.

uFund

Roularta Media

Roularta is in België een dynamische hoofdrolspeler in het uitgeven en drukken van nieuws- en nichemagazines, kranten en gratis bladen, in het audiovisuele medialandschap en in het elektronisch uitgeven.

MEDIA

Ciné Télé Revue

knack

trends

Autogids

PARTNERS

timing

les pilotes du coeur

Een gevarieerd programma voor een dag vol emotie

les pilotes du coeur
08h00 Onthaal voor alle deelnemers
in de nieuwe faciliteiten van
RACINGOLD in Wauthier-Braine
voor het ontbijt.
08h40 Briefing.
09h00 Start van de rally.
12h00 Lunch.
14h00 Regelmatigheids proef.
15h30 Aankomst in Spa-Francorchamps.
16h00 Start van de "6 Hours of Spa".
17h00 Opening van de VIP
loge « Pilotes du Cœur »
17h30 Cocktail.
19h00 Start van de gala avond.
20h30 Presentatie van de resultaten
van de dag en uitdelen van
cheques aan de goede doelen.
22h00 Einde van de "6 Hours of Spa".
les pilotes du coeur
les pilotes du coeur

Deelname

les pilotes du coeur

BUDGET : 350€ + een schenking van 150€* voor de prijzenpot van het ondersteunde goede doel
* fiscaal aftrekbaar

Inbegrepen in uw pakket:
• Het inschrijvingsgeld voor de rally
   « Les Pilotes du Coeur »
• Ontvangst van het roadbook en de nummerplaat
   voor de rally
• Ontbijt voor twee personen
• Twee VIP-Tickets voor de Spa Six Hours
• Toegang tot de paddocks tijdens de Spa Six Hours
• Lunch voor twee personen
• Cocktail voor twee personen in de privéruimte van
   « Les Pilotes du Coeur »
• Diner voor twee personen in de privéruimte van
   « Les Pilotes du Coeur »

Wat doet u voor de rally:
• U kiest een liefdadigheidsproject uit de vijf
   voorgestelde goede doelen. Deze keuze bepaalt
   bij welk team u zich voegt.
• Uw schenking voorziet het startgeld voor de prijzenpot
   van het ondersteunde goede doel.
• Het resultaat dat u op de speciale regelmatigheidsproef
   zal maken zal in euro's omgerekend worden
   en meteen gedoneerd aan het ondersteunde
   goede doel.

U wilt uw deelname aan de rally « Les Pilotes du Coeur » vastleggen?
Reserveer nu via onderstaand formulier.

Inschrijvingsformulier

Contactpersoon

Meneer

Mevrouw

Bedrijf

Goede doelen

We vragen u een top vijf te maken van uw favoriete goede doelen. In functie van uw vraag en het bestaande aanbod doen we er alles aan om uw voorkeuren te respecteren.

Begeleider

Voertuig / auto / wagen ?

Ik rijd met mijn eigen auto
(geregistreerd in 1990 of eerder)

ou

Ik wil graag een auto huren

We sturen u zo snel mogelijk een gedetailleerde lijst van de voertuigen op die u kunt huren.

Opmerkingen

les pilotes du coeur

Contact

les pilotes du coeur

Les Pilotes du Coeur by Racingold

Avenue Reine Marie-Henriette 102
1190 Forest
Michel Leempoel - Director
Guillaume Vanderfelt - Sales & Sponsoring Manager
 
les pilotes du coeur +32 (0) 495 22 80 55